23 01 2020
PCI Days 2020: The best suppliers in one place
Najnowsze rozwi?zania dla bran?y farmaceutycznej i kosmetycznej, rzeczowe wyk?ady merytoryczne w strefach inspiracji, a do tego bran?owe konferencje tematyczne - to wszystko na TARGACH PCI DAYS 2020!
czytaj wi?cej
21 01 2020
Konferencja dotycz?ca mikrobiologii produktów kosmetycznych b?dzie jednym z punktów programu PCI Days 2020
Producenci s? zobowi?zani do utrzymania najwy?szej jako?ci swoich produktów, tak?e pod wzgl?dem mikrobiologicznym.
czytaj wi?cej
18 12 2019
Weso?ych ?wi?t!
Zdrowych, ciep?ych i pogodnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczy Zespó? Targowy wraz z ca?ym Wydawnictwem Farmacom!
czytaj wi?cej
16 12 2019
Targi PCI Days 2020 – daj si? zainspirowa?
Koniec roku kalendarzowego to czas podsumowań w firmach, ale równie? czas planowania poczynań na kolejne miesi?ce: bud?etowania, tworzenia planów produkcji, promocji i sprzeda?y.
czytaj wi?cej
13 12 2019
Raport PZPK o rozwi?zaniach problemów opakowań. Rynek opakowań kosmetycznych spotka si? podczas PCI Days 2020
Strategia Plastikowa ma na celu przede wszystkim ,,zamkni?cie obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce, w tym coraz bardziej efektywny recykling”, a nie ca?kowite wycofanie tworzyw z obrotu.
czytaj wi?cej
29 11 2019
Ruszy?a rejestracja na 2. edycj? Targów PCI Days 2020!
Trzy… Dwa… Jeden… Start! Ruszy?a rejestracja na 2. edycj? Targów Dostawców dla Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020.
czytaj wi?cej
17 10 2019
Eko opakowania w przemy?le wyznaczaj? kierunki
Ekologia to od jakiego? czasu jeden z najwa?niejszych trendów, które rz?dz? rynkami. Przejawia? si? mo?e w naturalnym pochodzeniu sk?adników produktu czy jego biodegradowalno?ci. Dzi? nikogo nie trzeba przekonywa?, ?e charakter eko mo?e mie? przede wszystkim opakowanie.
czytaj wi?cej
05 09 2019
Targi PCI Days – wydarzenie z potencja?em
W przysz?ym roku odb?dzie si? kolejna edycja PCI Days, mi?dzynarodowych Targów B2B Dostawców Dla Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego.
czytaj wi?cej
29 07 2019
Zorganizuj swoj? konferencj? na Targach PCI Days 2020!
Jeste? dostawc? surowców, opakowań, maszyn, urz?dzeń lub us?ug laboratoryjnych w przemy?le farmaceutycznym b?d? kosmetycznym? Zorganizuj swoj? konferencj? na naszych Targach!
czytaj wi?cej
22 07 2019
Private label, czyli produkcja kontraktowa w przemy?le farmaceutycznym i kosmetycznym
Dla firmy dysponuj?cej (zaledwie) ciekawym pomys?em na nowy produkt, posiadanie specjalistycznego i spersonifikowanego parku maszyn nie musi ju? by? warunkiem obligatoryjnym dla rozpocz?cia produkcji.
czytaj wi?cej
15 07 2019
Marketing B2B – czym jest i jak go wykorzysta??
Jednym z najcz??ciej wykorzystywanych skrótowców w marketingu jest B2B, z angielskiego Business to Business. Oznacza to relacj? biznesow? pomi?dzy dwoma podmiotami gospodarczymi, czyli firmami, a zatem np. pomi?dzy producentem a dostawc?.
czytaj wi?cej
25 06 2019
Targi PCI Days 2020 – nie mo?e Ci? tam zabrakn??!
Premierowa edycja Targów PCI Days 2019 ju? za nami! Zach?ceni ich ogromnym powodzeniem, ju? teraz zapraszamy na przysz?oroczn? edycj? Targów PCI Days 2020!
czytaj wi?cej
1发彩票 疏勒县| 黄石市| 铜梁县| 西乌珠穆沁旗| 攀枝花市| 灵川县| 珠海市| 鄄城县| 合肥市| 北票市| 东乌| 阳谷县| 安新县| 白银市| 台江县| 嘉荫县| 澄城县| 佳木斯市| 化州市| 垫江县| 谢通门县| 内丘县| 南京市| 黄梅县| 内江市| 仙桃市| 临桂县| 灵川县| 农安县| 富蕴县| 平利县| 吉安市| 慈溪市| 凉山| 吴川市| 乌鲁木齐县| 曲阜市| 民和| 开封市| 林芝县| 务川|