Oferta reklamowa Targów PCI DAYS 2020 obejmuje wszelkie formy promocji umo?liwiaj?ce Państwu skuteczne dotarcie do okre?lonej grupy docelowej. Zawiera ona skuteczne narz?dzia wspomagaj?ce Państwa udzia? w targach jako wystawcy. W?a?ciwe i trafne skorzystanie z tych narz?dzi przek?ada si? na zwi?kszenie zainteresowania Państwa ofert? profesjonalnych go?ci targowych.

Szczególnie polecamy:

1. Mo?liwo?? ekspozycji roll-up’u . Oferujemy doskonale widoczne miejsca poza Państwa stoiskiem, gdzie mo?na postawi? roll-up (miejsce do ustalenia)
Ekspozycja wewn?trz hali w miejscu wskazanym przez Organizatora

2. Zamieszczenie logotypu Wystawcy na graficznym planie Targów

3. 20-minutowa prezentacja oferty firmy w wybranej Strefie Inspiracji
Mo?liwo?? przeprowadzenia przez wystawców 20-minutowej prezentacji produktowej w wybranej Strefie Inspiracji. Prezentacje i wyk?ady s? dost?pne bezp?atnie dla wszystkich zwiedzaj?cych targi.

4. Mo?liwo?? promocji za pomoc? naklejek pod?ogowych z logotypem lub inn? dowoln? grafik?, umieszczonych w alejkach targowych

5. Reklama na Foto Macie dywanowej (z logotypem lub dowoln? grafik?), umieszczona w wybranych miejscach hali targowej GLOBAL EXPO

6. Reklama na podczepionych pod sufitem hali GLOBAL EXPO bannerach lub elementach przestrzennych

7. Reklama graficzna w Katalogu Targowym
Katalog stanowi przewodnik, jest najlepszym skondensowanym ?ród?em informacji o ofercie wystawienniczej danych targów. Zamieszczona w nim ca?ostronicowa reklama na pewno nie ujdzie uwadze odwiedzaj?cych.

8. Prezentacja innowacyjnych produktów w Galerii Innowacji na stronie internetowej Targów
Mo?liwo?? zaprezentowania swoich 3 produktów maj? bezp?atnie wszyscy Wystawcy Targów PCI DAYS 2020

9. Pakiety sponsorskie
Status Sponsora G?ównego Targów PCI DAYS 2020, Sponsora Strefy Inspiracji, Partnera, Sponsora Toreb Targowych, Sponsora Smyczy Targowych, Sponsora Identyfikatorów Targowych, lub Sponsora Wody mineralnej.

10. Reklama elektroniczna na monitorach

Oferujemy mo?liwo?? wyemitowania reklamy w formie elektronicznej na jednym z 16 monitorów 50”. Reklamy b?d? emitowane w p?tli i bez d?wi?ku. Do wyboru spot/prezentacja do 30s lub plansza emitowana przez 15s.

1发彩票 鹤庆县| 安义县| 黑龙江省| 嘉黎县| 梅州市| 兴国县| 特克斯县| 湘潭县| 合作市| 依安县| 屯昌县| 玉山县| 曲阜市| 大厂| 彰武县| 寻乌县| 南通市| 平舆县| 永春县| 清流县| 涞源县| 宣武区| 漾濞| 定日县| 醴陵市| 慈溪市| 墨脱县| 五常市| 崇阳县| 牙克石市| 岳池县| 东辽县| 平乐县| 望都县| 龙井市| 汝城县| 县级市| 内江市| 中山市| 都匀市| 龙门县|