SPONSOR G?óWNY

– pakiet sponsorski pozwala na bardzo szerok? promocj?. W ramach pakietu Sponsor otrzymuje:
 1. Stoisko wystawiennicze 24 m2
 2. Logo wy?wietlane rotacyjnie na ekranie przy recepcji Targów
 3. Logo w materia?ach promocyjnych Targów
 4. Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty – 30 minut w wybranej Strefie Inspiracji (temat do ustalenia)
 5. Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
 6. Oznaczenie stoiska Sponsora g?ównego logotypem na planie hali
 7. Mo?liwo?? wy?o?enia materia?ów promocyjnych Sponsora dla uczestników w recepcji*
 8. Mo?liwo?? rozstawienia 3 roll-upów holu g?ównym*
 9. Reklam? ca?ostronicow? w katalogu targowym*
 10. Mo?liwo?? umieszczenia 10 naklejek pod?ogowych*
 11. Zamieszczenie logotypu Sponsora na zaproszeniu elektronicznym

*Projekt dostarczony przez Sponsora

PARTNER

– pakiet sponsorski pozwala na bardzo szerok? promocj?. W ramach pakietu Partner otrzymuje:
 1. Stoisko wystawiennicze 18 m2
 2. Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
 3. Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty – 20 minut w wybranej Strefie Inspiracji, temat do ustalenia
 4. Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali
 5. Logo na stronie internetowej Targów
 6. Logo w materia?ach promocyjnych Targów
 7. Mo?liwo?? rozstawienia 2 roll-upów w holu g?ównym*
 8. Zamieszczenie logotypu Partnera na zaproszeniu elektronicznym
 9. Reklam? ca?ostronicow? w katalogu targowym
 10. Mo?liwo?? umieszczenia 5 naklejek pod?ogowych*
 11. Logo wy?wietlane rotacyjnie na ekranie przy recepcji Targów

*Projekt dostarczony przez Partnera

SPONSOR STREFY INSPIRACJI

– pakiet sponsorski jest dost?pny dla max. 2 firm. Propozycja w ramach pakietu obejmuje:
 1. Stoisko wystawiennicze 16 m2
 2. Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
 3. Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty – 20 minut w wybranej Strefie Inspiracji, temat do ustalenia
 4. Mo?liwo?? wy?o?enia materia?ów promocyjnych Sponsora dla uczestników w Strefie Inspiracji
 5. Logo na stronie internetowej Targów
 6. Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali
 7. Logo w materia?ach promocyjnych Targów
 8. Mo?liwo?? rozstawienia 1 roll-upu w holu g?ównym
 9. Mo?liwo?? rozstawienia 2 roll-upów w Strefie Inspiracji
 10. Zamieszczenie logotypu Partnera na zaproszeniu elektronicznym
 11. Reklam? ca?ostronicow? w katalogu targowym
 12. Mo?liwo?? umieszczenia 5 naklejek pod?ogowych*
 13. Logo wy?wietlane rotacyjnie na ekranie przy recepcji Targów

*Projekt dostarczony przez Sponsora

SPONSOR TOREB TARGOWYCH

– pakiet sponsorski jest dost?pny dla jednej firmy.

Przedstaw swoj? firm? jako lidera dostawców dla bran?y farmaceutycznej lub kosmetycznej!

Odwiedzaj?cy b?d? korzysta? z nich podczas trwania Targów do zbierania materia?ów promocyjnych od wystawców, eksponuj?c przy tym Twoj? mark?.

Opis proponowanego pakietu:

 • Bardzo dobra widoczno?? Twojej marki
 • Grafika z Twoj? mark? zostanie umieszczona z jednej strony torby
 • Po drugiej stronie torby znajdzie si? grafika z logotypem Targów PCI DAYS 2020
 • Grafika drukowana b?dzie w pe?nym kolorze
 • Torba b?dzie bezp?atna i ogólnodost?pna przy rejestracji targowej

SPONSOR SMYCZY TARGOWYCH

– pakiet sponsorski jest dost?pny dla jednej firmy.

Ta wyj?tkowa mo?liwo?? sponsorowania jest najlepszym sposobem na uzyskanie maksymalnej widoczno?ci Twojej marki, poniewa? ka?dy uczestnik b?dzie nosi? je na szyi podczas trwania Targów.

Opis proponowanego pakietu:

 • Bardzo dobra widoczno??
 • Twoje logo firmy zostanie wydrukowane na wszystkich smyczach
 • Wydruk na 1 stronie do 4 kolorów, naprzemiennie z logo PCI DAYS 2020!
 • Dystrybucja w rejestracji targowej dla wszystkich uczestników Targów

SPONSOR IDENTYFIKATORóW TARGOWYCH

– pakiet sponsorski jest dost?pny dla jednej firmy.

Sponsorowanie identyfikatorów targowych jest jedn? z najlepszych mo?liwo?ci promocji podczas PCI DAYS 2020!

Opis proponowanego pakietu:

 • Bardzo dobra widoczno??
 • Ka?dy go?? i wystawca b?dzie nosi? go podczas trwania ca?ego wydarzenia!
 • Drukowane z dwóch stron z kolorowym logo Sponsora
 • Dystrybucja w rejestracji targowej dla wszystkich uczestników Targów

SPONSOR WODY TARGOWEJ

– pakiet sponsorski jest dost?pny dla jednej firmy.

Spacerowanie pomi?dzy stoiskami wystawienniczymi podczas Targów mo?e sta? si? m?cz?ce!

Uczestnicy b?d? pi? i korzysta? z niej w ci?gu wszystkich dni wystawowych, aby ugasi? swoje pragnienie, daj?c Twojej marce doskona?? widoczno??.

Opis proponowanego pakietu:

 • Bardzo dobra widoczno??
 • Etykiety drukowane w pe?nym kolorze
 • Twój branding na butelkach
 • Woda b?dzie bezp?atna i ogólnodost?pna w hali wystawienniczej

Je?eli jeste? zainteresowany którym? z powy?szych Pakietów Sponsorskich – skontaktuj si? z nami!

 

1发彩票 嵩明县| 开平市| 寻乌县| 齐河县| 达拉特旗| 图们市| 闵行区| 延庆县| 天峨县| 阳新县| 乌审旗| 景洪市| 青浦区| 宜丰县| 合川市| 奇台县| 高唐县| 兴化市| 咸宁市| 汝南县| 仙游县| 延津县| 兴安县| 宣汉县| 长沙县| 饶河县| 应用必备| 绥阳县| 景德镇市| 贡觉县| 茌平县| 灵武市| 丹江口市| 灵武市| 北京市| 邵武市| 长岛县| 砚山县| 大荔县| 江安县| 桃源县|