PCI DAYS 2020

Mi?dzynarodowe Targi B2B Dostawców dla Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego

Targi PCI Days to jedyne w Polsce mi?dzynarodowe targi B2B, integruj?ce w jednym miejscu przemys? farmaceutyczny i kosmetyczny. Wydarzenie jest doskona?? okazj? do zapoznania si? z innowacyjnymi rozwi?zaniami i produktami firm z obu bran? jednocze?nie!

To tak?e miejsce promocji produktów i ofert wiod?cych dostawców w?ród ?ci?le sprofilowanej grupy odbiorców. Wystawcami PCI Days s? producenci i dostawcy dla przemys?u kosmetycznego i farmaceutycznego, maj?cy w swojej ofercie:

 • opakowania,
 • surowce,
 • maszyny do produkcji,
 • urz?dzenia i us?ugi laboratoryjne,
 • urz?dzenia etykietuj?ce i znakuj?ce,
 • private label,
 • us?ugi logistyczne,
 • IT i inne.

Oferta wystawowa jest skierowana do przedstawicieli firm produkuj?cych leki i kosmetyki: w?a?cicieli zak?adów kosmetycznych, prezesów, pracowników dzia?u badań i rozwoju, pracowników dzia?u jako?ci i bezpieczeństwa, pracowników laboratoriów, pracowników dzia?u zaopatrzenia, pracowników dzia?u utrzymania ruchu, technologów, in?ynierów procesów, pracowników dzia?u planowania produkcji, pracowników dzia?u pakowania, dostawców produktów i us?ug, dyrektorów ds. sprzeda?y i marketingu, decydentów w dzia?ach zakupów, przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia bran?y.

Poza bogat? ofert? wystawow?, PCI Days to równie?:

 • liczne prelekcje merytoryczne w dwóch Strefach Inspiracji,
 • konferencje tematyczne, po?wi?cone opakowaniom, surowcom i laboratoriom,
 • warsztaty dla zakupowców i wiele wi?cej!

Targi przygotowywane s? przy merytorycznej i medialnej wspó?pracy Organizatora z najwa?niejszymi bran?owymi instytucjami i organizacjami.

Do udzia?u w Targach PCI Days zaprasza Organizator, Wydawnictwo Farmacom – wydawca bran?owych kwartalników i organizator presti?owych kongresów dla przemys?u farmaceutycznego i kosmetycznego.

1发彩票 清流县| 兴宁市| 长乐市| 公安县| 屯昌县| 西峡县| 吉林市| 清水县| 邵武市| 乐至县| 资讯| 达尔| 凉城县| 广德县| 顺昌县| 诸暨市| 合肥市| 黄山市| 桐城市| 天津市| 贺兰县| 桐梓县| 金乡县| 嘉定区| 绥滨县| 中宁县| 扬州市| 文山县| 绥芬河市| 南昌县| 临夏县| 宣城市| 玉山县| 革吉县| 陈巴尔虎旗| 千阳县| 长武县| 梓潼县| 宜宾市| 杭锦后旗| 大丰市|